covid19 szczepienie w zakładzie pracy

Zapisy na szczepienia w zakładach pracy przeciwko koronawirusowi ruszyły 4 maja 2021 roku. To dobra i wygodna alternatywa dla pracodawców, którzy pragną zadbać o zdrowie pracowników. Jak się zapisać na takie szczepienie? Kto może skorzystać z takiej opcji?

Szczepienia w pracy

4 maja rozpoczęła się rejestracja dla zakładów pracy, gdzie można wykonać szczepienia przeciwko Covid-19. Nie jest znana jeszcze dokładna data pierwszych szczepień, co wiąże się ze zmianami w dostawach szczepionek. Producenci mają dostarczyć do naszego kraju ok. milion szczepionek mniej, niż wstępnie zakładano. 

W celu wzięcia udziału w tym programie, zakład pracy zgłasza się przez formularz. Znajdziemy do na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W dokumencie wskazuje się liczbę chętnych pracowników do zaszczepienia (bez podawania danych osobowych). Okazuje się, że firma może wystawić w tym samym czasie jedno zgłoszenie, które musi spełniać określone warunki. Dotyczą one podania danych współpracującego PWDL (za jego zgodą) i limitu zgłoszonych osób większego niż 300. 

O czym pamiętać?

Warto podkreślić, że pracodawca wraz ze zgłoszonymi PWDL powinien mieć możliwość zaszczepienia wszystkich pracowników w ciągu maksymalnie 5 dni. Niezbędne jest zatem dobranie liczby zgłoszonych osób i podmiotów medycznych, tak aby wykonać to zadanie. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z gotowością zaszczepienia osób, które zostały wpisane w formularzu. Takie zgłoszenie może zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu kwestii logistycznych z wybranymi PWDL. Dotyczą one głównie sposobu przygotowania miejsca do szczepień i samego miejsca, gdzie wykonane zostaną szczepienia. Jeśli zgłoszona zostanie duża liczba osób, skorzystać można z uczestnictwa innych PWDL. W razie potrzeby uruchomione zostanie nawet kilka lokalizacji. Niezwykle ważne jest to, że w formularzu zgłasza się jeden wiodący PWDL. 

Kto może się zaszczepić?

Pamiętajmy o tym, że zakład pracy może zgłosić następujące osoby do szczepień:

  • pracowników zatrudnionych w firmie,
  • osoby współpracujące, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • członków stowarzyszeń branżowych i samorządów zawodowych,
  • studentów w wieku powyżej 18 roku życia,
  • członków rodzin wymienionych wyżej osób. 

Szczepienia w pracy mają za zadanie ułatwić cały proces, a przesłanie formularza jest bardzo łatwe. Z takiej opcji skorzystać może każda firma, która spełni warunki określone przez Rząd. Nie zapominajmy także o wybranie wiodącego PWDL.